DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)


1. *DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NEDİR?*
7.12.2019 tarihi itibariyle “DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" kapsamında, Türkiye içerisinde bulunan ve *değeri 5.000.000 TL ve üzerindeki “MESKEN” nitelikli taşınmazlar* lüks konut vergisi olarak da adlandırılan “Değerli Konut Vergisi” ne tabidir.
2. *DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ORANI KAÇTIR?*
Değerli konut vergisinde mesken nitelikli taşınmazın değeri;
a. 5.000.000 TL’ye kadar vergi yoktur.
b. 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (BİNDE 3)
c. 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (BİNDE 6)
d. 10.000.000 TL ve üzeri olanlar (BİNDE 10)
olarak vergilendirilir.
3. *DEĞERLİ KONUTUN DEĞERİ NASIL BELİRLENİR?*
a. Konutun değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme neticesinde belirlenir. İlgililerin ulaşabileceği şekilde internet sitesinde ilan edilir, ayrıca ilgiliye tebliğ olunur.
b. İtiraz Süresi 15 Gün: Mükellefler tarafından taşınmaz değerine ilişkin tebliğ tarihinden itibaren 15’inci günün sonuna kadar Müdürlüğe itiraz hakkı bulunmaktadır.
c. 15 Gün İçinde Değerlendirilir: Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içerisinde değerlendirilmeye alınır ve sonuçlandırılır. Kesinleşen değer internet sitesinde ilan olunur ve ilgiye tebliğ edilir.
d. Belirlenen Bir Değer Yok İse Bina Vergi Değeri Esas Alınır: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen bir değer mevcut değil ise bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemi yerine getirilir.
4. *DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN MATRAHI NASIL BELİRLENİR?*
Verginin matrahı bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce *belirlenen değerden yüksek* olanıdır.
5. *DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN BEYANI NE ZAMAN YAPILIR?*
5.000.000 TL’lik istisna tutarının aşıldığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir. Vergi Yıllık Olarak Beyan Edilir. Değerli konut vergisi yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur.
6. *DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?*
Değerli konut vergisi ilgili yılın ŞUBAT ve AĞUSTOS aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.
7. *DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?*
Değerli konut vergisi “Mesken” nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine ödenir.

 

Okunma 463 kez Son değişiklik Pazartesi, 15 Ağustos 2022 16:01
Bu kategorideki diğerleri: EMLAK VERGİSİ »